Děláme život lepším – připojte se!


Pomáhat

Peníze

Vzdělání

CarSimply
CarSimply BMW

Novinka pro rok 2019: CARSIMPLY

V lednu jsme uvedli do života nejlevnější způsob používání automobilu. Služba je určena našim donátorům a partnerům, kteří zvažují koupi nového auta, ale utrácet peníze tímto způsobem považují za málo hospodárné. Podrobnosti naleznete na webu www.carsimply.cz. Po pár měsících prověřování a zkušebního provozu jsme službu spustili dne 20. června 2019.

Aktualita: Illýrie

Květen 2019 byl ve znamení poznávání. S donátory a příznivci Kaprony jsme prozkoumali další fascinující místa našeho světa. Neuvěřitelné kyklopské zdivo Daorsonu, vývěr celé řeky (Buna), ověření pověstí o bosenských pyramidách i jiné zážitky nás všechny nabily k další práci. Dalším tématem budou v říjnu stopy českého království v Polsku a pak vytoužená Střední Amerika (únor 2020) a její mayské dědictví.

 

Prohlášení vedení společnosti

S ohledem na skutečnost, že se na webech i v sociálních sítích objevily námi neautorizované nabídky služby CarSimply a dokonce i falešné profily mateřské společnosti, PROHLAŠUJEME tímto, že webové stránky, které právě prohlížíte, jsou jediným legálním a oficiálním zdrojem informací o společnosti Kaprona, první nadační a.s. Jediným oficiálním internetovým zdrojem informací o projektu CarSimply jsou pak webové stránky www.carsimply.cz.

V průběhu července 2019 spustíme nové webové stránky, ze kterých se dozvíte mnohem více informací o aktivitách společnosti i o našich projektech. Budete se moci i snadněji připojit k našim nadačním činnostem.


Na co se zaměřujeme v Kaproně

Goethe

Maximalizovat míru skutečné svobody člověka, reálně dosažitelné v našem platném státním, společenském a sociálním systému.

"Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní."
Johann Wolfgang von Goethe

Kennedy

Podporovat zdravé sebevědomí národa.

"Neptejte se, co pro vás může udělat vaše země – zeptejte se, co můžete udělat pro vaši zemi."
John Fitzgerald Kennedy

Saint-Exupéry

Podpořit právo člověka na zdravý život a na přirozený a zdravý rozvoj našich dětí.

"Naši zem jsme nezdědili po našich předcích - máme ji pronajatou od našich dětí."
Antoine de Saint-Exupéry

Seneca

Pomoci lidem, kteří nemohou nebo neumějí vést důstojný život.

"Člověk je stvořen ke vzájemné pomoci."
Seneca


AKCE A PROJEKTY

Akcionáři i management společnosti mají za sebou čtvrtstoletí zkušeností ze samostatného podnikání i vedení firem. Spojili jsme síly na Kaproně a za čtyři roky existence společnosti rozjeli řadu nadačních akcí a projektů. Díky našim donátorům i komunitě přátel kolem nás se chystáme i na další a větší projekty. Přivítáme Vaše náměty nebo jakoukoli Vaši pomoc.

 

Projekt Odysseus

Vyléčit se ze závislosti na alkoholu či drogách za dva týdny?... Viděli jsme, jaké zázraky se staly s lidmi, kterým jsme to umožnili. Jak se proměnil jejich život a jakých úspěchů záhy po vyléčení dosáhli. A to díky výzkumnému programu a metodě, kterou bychom v budoucnu rádi přivedli i do ČR. Pro zájemce můžeme vyléčení individuálně zajistit již dnes.

Finanční podpora jiným projektům

Několik let pravidelně přispíváme Sdružení SOS dětských vesniček, s jejichž filosofií pomoci dětem bez rodičů se ztotožňujeme. Podporovali jsme i projekt pro Montessori školy a školky. Naše finanční dary umožnily i koupi slepeckých psů (ve spolupráci s Nadací Mathilda) nebo počítačového vybavení v núbijské škole v Egyptě.

Svobodné vydavatelství

Bez svobodných informací není svobody! Bohužel všichni cítíme obrovský tlak na manipulaci s informacemi, skrytou, ale o to silnější cenzuru zpráv i nepohodlných názorů. Připravujeme koncept vydavatelství neovlivňovaného oligarchy či skrytými zájmovými skupinami.

Škola plnění přání

Chtěli byste umět malovat? Zpívat? Zlepšit se v Excelu a Wordu? Chcete lépe porozumět svému dítěti?  Uměli byste se sami zbavit bolestí hlavy? Umíte meditovat a zlepšit tak svou paměť? Vše, co jste kdy chtěli umět, se můžete naučit. Proto jsme patronem Školy Plnění Přání. Podrobnosti a konkrétní nabídky najdete na: www.skolaplneniprani.cz

Jaký budete mít prospěch ze spolupráce s Kapronou,
první nadační a.s.

Jako donátor


Ať již přispějete na dobrou věc darem, nebo využijete unikátní možnosti pomáhat vratným donátorským příspěvkem, budete mít dobrý pocit, že nezůstáváte stranou, když se děje něco dobrého a prospěšného.

Jako partner


Jsme připraveni k partnerství a spolupráci s kýmkoli, koho naše nadační cíle a projekty osloví. K jejich realizaci bude jistě třeba mnoho ochotných mozků i rukou.

Oceníme jednorázovou pomoc, nejvíce se ale budeme těšit ze stálé spolupráce, ať již v přípravě projektů, jejich realizaci nebo v marketingu. Přijďte si o tom popovídat!

 

Zobrazit kontakt
{{ title }}

{{ address }}


gps: {{ latitude | number:4 }}, {{ longitude | number:4 }}

Kde nás najdete

 

V současné době nás můžete navštívit na adrese pražské centrály, na brněnské pobočce, v záležitostech CarSimply (www.carsimply.cz) pak navíc na pobočce Tábor a Orlová.

 

Centrála: Hálkova 1406/2, 120 00 Praha 2

Pobočka Brno: Příkop 838/6, 602 00 Brno

Pobočka Tábor: Žižkovo nám. 19/19, 390 01 Tábor

Pobočka Orlová: Masarykova třída 1325, 735 14 Orlová

 

Emailové spojení: office@kaprona.com,
Webové stránky: www.kaprona.cz, www.skolaplneniprani.cz, www.carsimply.cz