Provozovatelem webu Kaprona.com je Kaprona, první nadační a.s., se sídlem Stroupežnického 30, Praha 5, IČO 03720101, společnost zapsaná ve vl. B 20397 vedené u Městského soudu v Praze. Kontaktní kanceláře máme na těchto adresách: Stroupežnického 30, 150 00 Praha 5, tel. +420 602 352 085 (Jiří Promberger)
Karlovo náměstí 5, 128 00 Praha 2, tel. +420 603 237 636 (Martin Šulc)
K Botiči 6, 101 00 Praha 10, tel. +420 603 159 000 (Roman Havala) Emailové spojení: office@kaprona.com,
Webové stránky: www.kaprona.cz

 

Multiměnový účet nám vede Raiffeisenbank Praha, číslo účtu je 8522878001/5500. Doplňující informace o webových stránkách: Autory fotografií jsou Tomáš Vocelka, Hana Verzichová, Martin Šulc a další (z volných databází). Programátorem webu je společnost PiTS s.r.o.