CarSimply
CarSimply BMW

Novinka pro rok 2019: CARSIMPLY

V lednu jsme uvedli do života nejlevnější způsob používání automobilu. Služba je určena našim donátorům a partnerům, kteří zvažují koupi nového auta, ale utrácet peníze tímto způsobem považují za málo hospodárné. Podrobnosti naleznete na webu www.carsimply.cz. Po pár měsících prověřování a zkušebního provozu jsme službu spustili dne 20. června 2019.

Aktualita: Illýrie

Květen 2019 byl ve znamení poznávání. S donátory a příznivci Kaprony jsme prozkoumali další fascinující místa našeho světa. Neuvěřitelné kyklopské zdivo Daorsonu, vývěr celé řeky (Buna), ověření pověstí o bosenských pyramidách i jiné zážitky nás všechny nabily k další práci. Dalším tématem budou v říjnu stopy českého království v Polsku a pak vytoužená Střední Amerika (únor 2020) a její mayské dědictví.

 

Prohlášení vedení společnosti

S ohledem na skutečnost, že se na webech i v sociálních sítích objevily námi neautorizované nabídky služby CarSimply a dokonce i falešné profily mateřské společnosti, PROHLAŠUJEME tímto, že webové stránky, které právě prohlížíte, jsou jediným legálním a oficiálním zdrojem informací o společnosti Kaprona, první nadační a.s. Jediným oficiálním internetovým zdrojem informací o projektu CarSimply jsou pak webové stránky www.carsimply.cz.

V průběhu července 2019 spustíme nové webové stránky, ze kterých se dozvíte mnohem více informací o aktivitách společnosti i o našich projektech. Budete se moci i snadněji připojit k našim nadačním činnostem.